סי.אר.קונטק - Album - דירה פרטית 1
ציפוי ריצפה פולימרית CR FLAKES במשרדי WIX גלילות | אדריכלות: גרינהאוז אדריכלים | צילום: עמית גושר
ריצוף טרצו ביציקה בשילוב פסי טרצו אדומים במשרדי WIX גלילות | אדריכלות: גרינהאוז אדריכלים | צילום: עמית גושר
ריצוף טרצו ביציקה בשילוב פסי טרצו אדומים במשרדי WIX גלילות | אדריכלות: גרינהאוז אדריכלים
ציפוי ריצפה פולימרית CR FLAKES במשרדי WIX גלילות | אדריכלות: גרינהאוז אדריכלים | צילום: עמית גושר
ציפוי ריצפה פולימרית CR FLAKES במשרדי WIX גלילות | אדריכלות: גרינהאוז אדריכלים | צילום: עמית גושר
ציפוי ריצפה פולימרית CR FLAKES במשרדי WIX גלילות | אדריכלות: גרינהאוז אדריכלים
ציפוי ריצפה פולימרית CR FLAKES במשרדי WIX גלילות | אדריכלות: גרינהאוז אדריכלים