סי.אר.קונטק - Album - לובי בניין אמות ביטוח
אדריכלית עליזה שינזון
אדריכלית עליזה שינזון
אדריכלית עליזה שינזון
אדריכלית עליזה שינזון
אדריכלית עליזה שינזון
אדריכלית עליזה שינזון
אדריכלית עליזה שינזון
אדריכלית עליזה שינזון
אדריכלית עליזה שינזון
אדריכלית עליזה שינזון